XXV PREMIS LITERARIS SANT JORDI 2019 Imprimeix
Escrit per Administrator   
dimarts, 12 de març de 2019 07:33

 

El Consell Escolar de  l’Institut S’Agulla convoca, a fi d’estimular la creativitat de l’alumnat, els XXV PREMIS SANT JORDI, d’acord amb les bases següents:

 

 1. Podrà presentar-s’hi tot l’alumnat matriculat al centre a ESO o Batxillerat.

 1. S’estableixen els següents premis:

  • Poesia: un premi per català, un altre per castellà, i un altre per anglès o francès

  • Prosa: un premi per català, un altre per castellà, i un altre per anglès o francès

  • Còmic, acudit o tira còmica (només hi ha una categoria)

  • Cartellisme per a la portada de l’agenda de l’institut 2019-2020

 

 1. Per a l’adjudicació de premis de prosa i poesia s’estableixen dues categories (al còmic i a la portada de l’agenda es farà categoria única):

  • Categoria A: 1r, 2n i 3r d’ ESO

  • Categoria B: 4t d’ ESO, 1r i 2n de batxillerat.

 

 1. El premi consisteix en un val de 20 € per a cadascuna de les modalitats i categories, val que es podrà utilitzar per comprar llibres, material de papereria o material informàtic. Els premis es lliuraran al matí del dia 26 d’abril de 2019.

 1. El tema serà lliure en totes les modalitats, però en el cas del cartellisme heu de tenir en compte que el tema sigui adequat per a la portada de l’agenda de l’institut.

 1. Per a la poesia s’estableix una extensió màxima de 100 versos, a doble espai per poema.

 1. Per a la prosa, l’extensió màxima serà de 3 folis.

 1. En la modalitat de còmic s’hauran de presentar una o dues tires còmiques sobre paper DIN A3, en una extensió d’una o dues làmines.

 1. En els treballs presentats es valorarà tant la qualitat artística i literària com la correcció lingüística. Han de ser tots a ordinador, menys el còmic i el cartellisme.

 1. Els treballs es presentaran a CONSERGERIA del centre amb un pseudònim, allà us donaran un sobre per omplir les dades per partida doble (exterior i interior del sobre). És molt important omplir-les totes, ja estan especificades en el mateix sobre. En tot el que es presenti s'haurà d'utilitzar el mateix pseudònim.

 1. La data límit per lliurar els treballs serà el divendres 29 de març, sense excepció.

 1. En la composició del jurat hi estarà representat l’alumnat, el professorat, els pares i mares del centre i el PAS.

 1. El jurat es reserva el dret de declarar desert un premi, de concedir accèssits o de resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

Darrera actualització de dimarts, 12 de març de 2019 07:36